Kup obserwujących TikTok

Traktujemy Twoją prywatność poważnie i podejmiemy wszelkie środki w celu ochrony Twoich danych osobowych. W związku z tym opracowaliśmy niniejszą Politykę, abyś mógł zrozumieć, w jaki sposób gromadzimy, wykorzystujemy, komunikujemy i ujawniamy oraz wykorzystujemy dane osobowe. Wszelkie otrzymane dane osobowe zostaną wykorzystane wyłącznie do realizacji zamówienia. Nie będziemy sprzedawać ani rozpowszechniać Twoich danych nikomu.

Zobowiązujemy się prowadzić naszą działalność zgodnie z tymi zasadami, aby zapewnić ochronę i zachowanie poufności danych osobowych.

Podstawy

 1. Przed lub w momencie zbierania danych osobowych zidentyfikujemy cele, dla których informacje są gromadzone.
 2. Będziemy gromadzić i wykorzystywać dane osobowe wyłącznie w celu realizacji tych celów określonych przez nas oraz w innych zgodnych celach, chyba że uzyskamy zgodę osoby, której dane dotyczą, lub zgodnie z wymogami prawa.
 3. Będziemy przechowywać dane osobowe tylko tak długo, jak będzie to konieczne do realizacji tych celów.
 4. Będziemy gromadzić dane osobowe w sposób zgodny z prawem i uczciwy oraz, w stosownych przypadkach, za wiedzą lub zgodą danej osoby.
 5. Dane osobowe powinny być adekwatne do celów, w jakich mają być wykorzystywane oraz, w zakresie niezbędnym do tych celów, powinny być dokładne, kompletne i aktualne.
 6. Będziemy chronić dane osobowe za pomocą uzasadnionych zabezpieczeń przed utratą lub kradzieżą, a także nieuprawnionym dostępem, ujawnieniem, kopiowaniem, wykorzystaniem lub modyfikacją.
 7. Będziemy łatwo udostępniać klientom informacje o naszych zasadach i praktykach związanych z zarządzaniem danymi osobowymi.
 8. Niektóre płatności są przetwarzane przy użyciu bezpiecznego systemu PayPal, podczas gdy inne są przetwarzane przy użyciu bezpiecznej bramki płatności, bez wprowadzania żadnych poufnych informacji finansowych za pośrednictwem naszej strony internetowej. Bezpieczna metoda przyjmowania płatności jest przetwarzana przy użyciu szyfrowania SSL.
 9. Możemy zbierać i przechowywać od Ciebie ograniczone informacje dotyczące płatności, takie jak rodzaj i data ważności karty płatniczej oraz cztery ostatnie cyfry numeru Twojej karty płatniczej; jednak nie gromadzimy ani nie przechowujemy pełnych numerów kart płatniczych, a wszystkie transakcje są przetwarzane przez naszego zewnętrznego procesora płatności.

Wykorzystanie informacji

Używamy tych informacji, aby dostarczać, analizować, administrować, ulepszać i personalizować nasze usługi i działania marketingowe, przetwarzać Twoją rejestrację, zamówienia i płatności oraz komunikować się z Tobą w tych i innych tematach. Na przykład wykorzystujemy informacje do:

 • zapobiegać, wykrywać i badać potencjalnie zabronione lub nielegalne działania, w tym oszustwa, oraz egzekwować nasze warunki;
 • analizować i rozumieć naszych odbiorców, ulepszać nasze usługi (w tym nasze doświadczenia interfejsu użytkownika)

Google Analytics

Ta strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. („Google”).

Google Analytics używa „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim komputerze, aby pomóc witrynie przeanalizować sposób, w jaki użytkownicy korzystają z witryny. Informacje generowane przez plik cookie na temat korzystania z Witryny (w tym adres IP) będą przesyłane i przechowywane przez Google na serwerach w USA. Jeśli anonimizacja adresu IP jest aktywna, Google skróci/zanonimizuje ostatni oktet adresu IP dla państw członkowskich Unii Europejskiej, a także dla innych stron Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. W wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest wysyłany i skracany przez serwery Google w USA

W imieniu dostawcy witryny Google będzie wykorzystywać te informacje w celu oceny korzystania z Witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z aktywnością w witrynie i korzystaniem z Internetu na rzecz dostawcy witryny. Google nie będzie kojarzyć Twojego adresu IP z żadnymi innymi danymi przechowywanymi przez Google.

Możesz zrezygnować z używania plików cookie, wybierając odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce. Należy jednak pamiętać, że jeśli to zrobisz, możesz nie być w stanie korzystać z pełnej funkcjonalności tej witryny. Ponadto możesz zapobiec gromadzeniu i wykorzystywaniu danych (plików cookie i adresu IP) przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod adresem

Więcej informacji na temat warunków użytkowania i prywatności danych można znaleźć pod adresem:

Reklamy Google Analytics

Funkcje reklamowe Google Analytics umożliwiają implementatorom włączenie funkcji w Analytics, które nie są dostępne w standardowych implementacjach. Ta strona internetowa włączyła funkcje reklamowe Google Analytics. Funkcje reklamowe używane przez tę witrynę obejmują:

 • Remarketing z Google Analytics
 • Raportowanie wyświetleń w sieci reklamowej Google
 • Raportowanie danych demograficznych i zainteresowań Google Analytics
 • Zintegrowane usługi, które wymagają od Google Analytics zbierania danych do celów reklamowych, w tym zbierania danych za pomocą reklamowych plików cookie i identyfikatorów

Włączając Funkcje reklamowe, realizatorzy umożliwiają Google Analytics zbieranie danych o ruchu użytkowników za pośrednictwem reklamowych plików cookie i identyfikatorów Google, oprócz danych zbieranych za pomocą standardowej implementacji Google Analytics. Niezależnie od tego, w jaki sposób realizatorzy wysyłają dane do Google Analytics (na przykład za pomocą kodu śledzenia Google Analytics, Google Analytics SDK lub Measurement Protocol), jeśli realizatorzy korzystają z Funkcji reklamowych Google, muszą przestrzegać tej polityki.

Nie będziemy identyfikować użytkowników ani nie ułatwiać łączenia informacji umożliwiających identyfikację użytkownika z informacjami nieumożliwiającymi identyfikacji użytkownika zebranymi za pośrednictwem jakiejkolwiek usługi reklamowej lub funkcji Google, chyba że otrzymamy solidne powiadomienie i uprzednią wyraźną (tj. dobrowolną) zgodę użytkownika na to. identyfikacji lub połączenia i korzystają z funkcji Google Analytics, która wyraźnie obsługuje taką identyfikację lub połączenie. Niezależnie od zgody użytkowników, próba zdezagregowania danych, które Google raportuje zbiorczo, nie zostanie podjęta.

Ujawnienie informacji

Korzystamy z usług innych firm, agentów lub wykonawców („Usługodawcy”) w celu świadczenia usług w naszym imieniu lub pomocy w świadczeniu usług dla Ciebie. Na przykład, angażujemy Usługodawców do świadczenia usług marketingowych, reklamowych, komunikacyjnych, infrastrukturalnych i informatycznych, personalizacji i optymalizacji naszych usług, przetwarzania transakcji kartą kredytową lub innych metod płatności, świadczenia obsługi klienta, windykacji długów, analizowania i ulepszania dane (w tym dane dotyczące interakcji użytkowników z naszą usługą) oraz do przetwarzania i administrowania ankietami konsumenckimi. W trakcie świadczenia takich usług Usługodawcy ci mogą mieć dostęp do Twoich danych osobowych lub innych danych. Nie upoważniamy ich do wykorzystywania ani ujawniania Twoich danych osobowych, chyba że w związku ze świadczeniem ich usług.

Ciasteczka

Plik cookie to element danych, który strona internetowa może wysłać do Twojej przeglądarki, a które następnie mogą być przechowywane w Twoim systemie. Ta strona korzysta z plików cookie, aby poprawić komfort korzystania z naszej witryny. Możesz ustawić swoją przeglądarkę tak, aby powiadamiała Cię o otrzymaniu pliku cookie, dając Ci możliwość podjęcia decyzji, czy go zaakceptować. W tych plikach cookie nie są przechowywane żadne dane osobowe. Nasze wykorzystanie plików cookie po prostu identyfikuje użytkownika podczas poruszania się po Witrynie, zapewniając szybszy, spersonalizowany dostęp do różnych stron witryny.

pl_PL