Kúpte si nasledovníkov TikTok

Podmienky používania

Ďakujeme, že používate naše produkty a služby („Služby“). Služby poskytuje , +. Vstupom na túto webovú stránku súhlasíte s tým, že budete viazaní podmienkami používania tejto webovej stránky, všetkými platnými zákonmi a nariadeniami a súhlasíte s tým, že ste zodpovední za dodržiavanie akýchkoľvek platných miestnych zákonov. Ak nesúhlasíte s niektorou z týchto podmienok, máte zakázané používať túto stránku alebo k nej pristupovať. Materiály obsiahnuté na tejto webovej stránke sú chránené príslušným autorským zákonom a zákonom o ochranných známkach.

Použiť licenciu

Je udelené povolenie na dočasné stiahnutie jednej kópie materiálov (informácií alebo softvéru) z webovej stránky Fastagramu len na osobné, nekomerčné prechodné prezeranie. Toto je udelenie licencie, nie prevod vlastníckeho práva, a na základe tejto licencie nesmiete:

 • upravovať alebo kopírovať materiály;
 • používať materiály na akékoľvek komerčné účely alebo na akékoľvek verejné vystavenie (komerčné alebo nekomerčné);
 • pokúsiť sa dekompilovať alebo spätne analyzovať akýkoľvek softvér obsiahnutý na webovej lokalite Fastagram;
 • odstrániť z materiálov akékoľvek autorské alebo iné vlastnícke zápisy; zlato
 • preniesť materiály na inú osobu alebo „zrkadliť“ materiály na akýkoľvek iný server.

Táto licencia bude automaticky ukončená, ak porušíte ktorékoľvek z týchto obmedzení a môže byť kedykoľvek ukončená spoločnosťou Fastagram. Po ukončení prezerania týchto materiálov alebo po ukončení tejto licencie musíte zničiť všetky stiahnuté materiály, ktoré vlastníte, či už v elektronickej alebo tlačenej podobe.

Vylúčenie zodpovednosti

Materiály na webovej stránke Fastagram sú poskytované „tak ako sú“. Fastagram neposkytuje žiadne záruky, vyjadrené alebo predpokladané, a týmto sa zrieka a neguje všetky ostatné záruky, vrátane, bez obmedzenia, implicitných záruk alebo podmienok predajnosti, vhodnosti na konkrétny účel alebo neporušovania duševného vlastníctva alebo iného porušenia práv. Spoločnosť Fastagram ďalej nezaručuje ani neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti, pravdepodobných výsledkov alebo spoľahlivosti použitia materiálov na svojich internetových stránkach alebo inak súvisiacich s takýmito materiálmi alebo na akýchkoľvek stránkach prepojených s touto stránkou.

Obmedzenia

Spoločnosť Fastagram ani jej dodávatelia nebudú v žiadnom prípade zodpovední za žiadne škody (vrátane, bez obmedzenia, škôd za stratu údajov alebo zisku alebo v dôsledku prerušenia podnikania), vyplývajúce z používania alebo nemožnosti použiť materiály na internetovej stránke Fastagram, a to aj v prípade, ak bol Fastagram alebo jeho oprávnený zástupca ústne alebo písomne upozornený na možnosť takéhoto poškodenia. Pretože niektoré jurisdikcie nepovoľujú obmedzenia implicitných záruk alebo obmedzenia zodpovednosti za následné alebo náhodné škody, tieto obmedzenia sa na vás nemusia vzťahovať.

účtovanie

Platby na Fastagrame sú spracovávané pomocou bezpečnej a overenej platobnej brány bez zadávania citlivých finančných informácií prostredníctvom našej webovej stránky. Bezpečný spôsob prijímania platieb je spracovávaný pomocou 256-bitového SSL šifrovania. Kúpou našich služieb výslovne súhlasíte s tým, že jasne rozumiete a súhlasíte s tým, čo kupujete, a nebudete podávať podvodný spor prostredníctvom vašej kreditnej alebo debetnej karty. Okrem toho máte oprávnenie použiť kreditnú kartu, debetnú kartu alebo akýkoľvek iný zdroj platby použitý na uskutočnenie nákupu. Pri podvodnom pokuse o podanie námietky alebo kompenzácie získame v prípade potreby právo obnoviť všetkých sledovateľov a označení páči sa mi, ukončiť váš účet a/alebo natrvalo zakázať vašu IP adresu. Všetky dôkazy v spise predložíme aj druhej strane. Používatelia berú na vedomie, že vrátenia prostriedkov, spory alebo vrátenia platieb sa nevykonajú pred prerokovaním situácie s naším tímom podpory.

Revízie a Errata

Materiály, ktoré sa objavujú na webovej stránke Fastagramu, môžu obsahovať technické, typografické alebo fotografické chyby. Fastagram nezaručuje, že niektorý z materiálov na jeho webovej stránke je presný, úplný alebo aktuálny. Fastagram môže meniť materiály obsiahnuté na svojich webových stránkach bez upozornenia. Fastagram sa však nezaväzuje aktualizovať materiály.

Odkazy

Fastagram nepreskúmal všetky stránky prepojené s jeho internetovými stránkami a nezodpovedá za obsah žiadnej takejto prepojenej stránky. Zahrnutie akéhokoľvek odkazu neznamená, že Fastagram podporuje stránku. Používanie akejkoľvek takejto prepojenej webovej stránky je na vlastné riziko používateľa.

Zmeny podmienok používania stránky

Fastagram môže revidovať tieto Podmienky používania pre svoje webové stránky bez upozornenia. Používaním tejto webovej stránky súhlasíte s tým, že budete viazaní vtedy aktuálnou verziou týchto Podmienok používania.

Vládny zákon

Akýkoľvek nárok týkajúci sa webovej stránky Fastagram sa bude riadiť zákonmi SAE bez ohľadu na ich kolízne ustanovenia. Všeobecné obchodné podmienky sa vzťahujú na používanie webovej stránky.

podpora

Snažíme sa poskytnúť našim používateľom špičkovú podporu. V prípade akýchkoľvek obchodných alebo technických otázok nám pošlite e-mail na adresu support[at]Fastagram[bodka]com. Radi vám pomôžeme s akýmikoľvek otázkami.

Vrátenie peňazí

Zákazníci, ktorí nie sú úplne spokojní s našimi službami, môžu počas prvých 30 dní od nákupu požiadať o vrátenie celej sumy. Vrátenie peňazí bude spracované prostredníctvom našich zástupcov zákazníckej podpory, ktorých môžete kontaktovať na adrese support[at]Fastagram[bodka]com. Vrátenie peňazí sa nevzťahuje na bezplatné kredity alebo služby. Fastagram si vyhradzuje právo vyhovieť spokojnosti zákazníka a všetky refundácie musia byť spracované s náležitou starostlivosťou a riadnym procesom. Po potvrdení a dokončení objednávky našich digitálnych produktov nemáte nárok na vrátenie peňazí. Keď sú naše produkty odoslané a doručené, nemôžete ich vrátiť a získať náhradu. Ak narazíte na problémy pri prijímaní alebo sťahovaní ktoréhokoľvek z našich digitálnych produktov, obráťte sa na našu zákaznícku podporu. Akékoľvek otázky týkajúce sa našich Zásad vrátenia peňazí by ste mali poslať e-mailom.

servis

 1. Fastagram nie je žiadnym spôsobom prepojený s Instagramom, Facebookom ani žiadnymi partnermi tretích strán Instagramu.
 2. Je vašou výhradnou zodpovednosťou dodržiavať pravidlá Instagramu a všetky právne predpisy, ktoré sa na vás vzťahujú. Fastagram používate na vlastné riziko.
 3. Nie sme zodpovední za vaše činy a ich následky. Nie sme na vine, ak je váš účet na Instagrame z akéhokoľvek dôvodu zakázaný.
 4. Na získanie požadovaných informácií pre Instagram API potrebujeme vaše používateľské meno na Instagrame. Vaše používateľské meno neuchovávame, neposkytujeme ani inak nedistribuujeme žiadnym tretím stranám.
 5. Očakávaný počet sledovateľov, lajkov a zobrazení vám nie je žiadnym spôsobom zaručený.
 6. Nemôžeme zaručiť nepretržitú, neprerušovanú alebo bezchybnú funkčnosť služieb.
 7. Je výhradnou zodpovednosťou zákazníkov zabezpečiť, aby ich účty boli počas používania služby Fastagram nastavené ako „verejné“. Akýkoľvek výpadok služby v súvislosti s klientom, ktorý zmení svoj profil na „súkromný“, nebude mať za následok vrátenie platby za dané časové obdobie.
 8. Súhlasíte s tým, že nákupom našej služby jasne rozumiete a súhlasíte s tým, čo kupujete, a nebudete podávať podvodný spor prostredníctvom spracovateľa platieb.
 9. Vyhradzujeme si právo upraviť, pozastaviť alebo stiahnuť celú alebo akúkoľvek časť našej služby alebo akýkoľvek jej obsah bez upozornenia a bez vzniku akejkoľvek zodpovednosti.
 10. Je vašou výhradnou zodpovednosťou skontrolovať, či sa podmienky zmenili.sk_SK