Kúpte si nasledovníkov TikTok

Vaše súkromie berieme vážne a prijmeme všetky opatrenia na ochranu vašich osobných údajov. V súlade s tým sme vyvinuli tieto Zásady, aby ste pochopili, ako zhromažďujeme, používame, komunikujeme a zverejňujeme a využívame osobné údaje. Akékoľvek prijaté osobné údaje budú použité iba na vybavenie vašej objednávky. Vaše informácie nebudeme nikomu predávať ani ďalej distribuovať.

Zaviazali sme sa vykonávať naše podnikanie v súlade s týmito zásadami, aby sme zabezpečili ochranu a zachovanie dôvernosti osobných údajov.

Základy

 1. Pred alebo v čase zhromažďovania osobných údajov identifikujeme účely, na ktoré sa údaje zhromažďujú.
 2. Osobné údaje budeme zhromažďovať a používať výlučne na splnenie nami špecifikovaných účelov a na iné kompatibilné účely, pokiaľ nezískame súhlas dotknutej osoby alebo ak to nevyžaduje zákon.
 3. Osobné údaje budeme uchovávať len dovtedy, kým je to potrebné na splnenie týchto účelov.
 4. Osobné údaje budeme zhromažďovať zákonnými a spravodlivými prostriedkami a tam, kde je to vhodné, s vedomím alebo súhlasom dotknutej osoby.
 5. Osobné údaje by mali byť relevantné pre účely, na ktoré sa majú použiť, a v rozsahu potrebnom na tieto účely by mali byť presné, úplné a aktuálne.
 6. Osobné údaje budeme chrániť primeranými bezpečnostnými opatreniami proti strate alebo krádeži, ako aj neoprávnenému prístupu, zverejneniu, kopírovaniu, použitiu alebo úprave.
 7. Zákazníkom okamžite sprístupníme informácie o našich zásadách a postupoch týkajúcich sa správy osobných údajov.
 8. Niektoré platby sa spracúvajú pomocou zabezpečeného systému PayPal, zatiaľ čo iné sa spracúvajú pomocou zabezpečenej platobnej brány, pričom cez našu webovú stránku sa nezadávajú žiadne citlivé finančné informácie. Bezpečný spôsob prijímania platieb je spracovávaný pomocou šifrovania SSL.
 9. Môžeme od vás zhromažďovať a uchovávať obmedzené informácie o platbe, ako je typ a dátum vypršania platnosti platobnej karty a posledné štyri číslice čísla vašej platobnej karty; nezhromažďujeme ani neuchovávame celé čísla platobných kariet a všetky transakcie spracováva náš externý spracovateľ platieb.

Použitie informácií

Tieto informácie používame na poskytovanie, analýzu, správu, zlepšovanie a personalizáciu našich služieb a marketingového úsilia, na spracovanie vašej registrácie, objednávok a platieb a na komunikáciu s vami o týchto a iných témach. Informácie používame napríklad na:

 • predchádzať, odhaľovať a vyšetrovať potenciálne zakázané alebo nezákonné činnosti vrátane podvodov a presadzovať naše podmienky;
 • analyzovať a pochopiť naše publikum, zlepšiť naše služby (vrátane skúseností s používateľským rozhraním)

Google Analytics

Táto webová stránka používa Google Analytics, službu webovej analýzy poskytovanú spoločnosťou Google, Inc. („Google“).

Google Analytics používa „cookies“, čo sú textové súbory umiestnené vo vašom počítači, ktoré pomáhajú webovej stránke analyzovať, ako používatelia používajú túto stránku. Informácie generované súborom cookie o vašom používaní stránky (vrátane vašej IP adresy) budú prenesené a uložené spoločnosťou Google na serveroch v USA. Ak je aktivovaná anonymizácia IP, Google skráti/anonymizuje posledný oktet IP adresy. pre členské štáty Európskej únie, ako aj pre ostatné zmluvné strany Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Vo výnimočných prípadoch sa na servery Google v USA odošle a skráti celá IP adresa

V mene poskytovateľa webových stránok Google použije tieto informácie na účely vyhodnocovania vášho používania stránky, zostavovania správ o aktivitách na webových stránkach pre prevádzkovateľov webových stránok a poskytovania ďalších služieb súvisiacich s činnosťou webových stránok a používaním internetu poskytovateľovi webových stránok. Google nebude spájať vašu IP adresu so žiadnymi inými údajmi uchovávanými spoločnosťou Google.

Používanie súborov cookie môžete odmietnuť výberom príslušných nastavení vo svojom prehliadači. Upozorňujeme však, že ak to urobíte, možno nebudete môcť využívať všetky funkcie tejto webovej lokality. Okrem toho môžete zabrániť zhromažďovaniu a používaniu údajov (súborov cookie a IP adresy) spoločnosťou Google stiahnutím a nainštalovaním zásuvného modulu prehliadača dostupného pod

Ďalšie informácie týkajúce sa podmienok používania a ochrany osobných údajov nájdete na:

Reklama Google Analytics

Reklamné funkcie služby Google Analytics umožňujú implementátorom povoliť funkcie v službe Analytics, ktoré nie sú dostupné prostredníctvom štandardných implementácií. Táto webová stránka povolila reklamné funkcie služby Google Analytics. Reklamné funkcie používané touto webovou stránkou zahŕňajú:

 • Remarketing pomocou Google Analytics
 • Prehľady zobrazení v Reklamnej sieti Google
 • Prehľady demografických údajov a záujmov služby Google Analytics
 • Integrované služby, ktoré vyžadujú, aby Google Analytics zhromažďoval údaje na reklamné účely, vrátane zhromažďovania údajov prostredníctvom reklamných súborov cookie a identifikátorov

Povolením reklamných funkcií umožňujú implementátori službe Google Analytics zhromažďovať okrem údajov zhromažďovaných prostredníctvom štandardnej implementácie služby Google Analytics aj údaje o návštevnosti používateľov prostredníctvom súborov cookie a identifikátorov reklám Google. Bez ohľadu na to, ako implementátori odosielajú údaje do služby Google Analytics (napríklad prostredníctvom kódu sledovania Google Analytics, súpravy Google Analytics SDK alebo protokolu Measurement Protocol), ak implementátori používajú reklamné funkcie Google, musia tieto pravidlá dodržiavať.

Nebudeme identifikovať používateľov ani uľahčovať zlúčenie informácií umožňujúcich identifikáciu osôb s informáciami, ktoré neumožňujú osobnú identifikáciu, zhromaždenými prostredníctvom akéhokoľvek reklamného produktu alebo funkcie Google, pokiaľ nedostaneme dôkladné upozornenie a predchádzajúci súhlas používateľa (tj súhlas s tým, že identifikáciu alebo zlúčenie a používajú funkciu služby Google Analytics, ktorá takúto identifikáciu alebo zlúčenie výslovne podporuje. Bez ohľadu na súhlas používateľov sa neuskutoční pokus o rozčlenenie údajov, ktoré spoločnosť Google nahlasuje súhrnne.

Zverejňovanie informácií

Na poskytovanie služieb v našom mene alebo na pomoc pri poskytovaní služieb pre vás využívame iné spoločnosti, zástupcov alebo zmluvných partnerov („Poskytovatelia služieb“). Napríklad zapájame poskytovateľov služieb, aby poskytovali marketingové, reklamné, komunikačné, infraštruktúrne a IT služby, personalizovali a optimalizovali naše služby, spracovávali transakcie kreditnými kartami alebo iné spôsoby platby, poskytovali služby zákazníkom, vyberali dlhy, analyzovali a zlepšovali údaje (vrátane údajov o interakciách používateľov s našou službou) a na spracovanie a správu spotrebiteľských prieskumov. Počas poskytovania takýchto služieb môžu mať títo poskytovatelia služieb prístup k vašim osobným alebo iným informáciám. Neoprávňujeme ich používať alebo zverejňovať vaše osobné údaje, s výnimkou prípadu, keď sú spojené s poskytovaním ich služieb.

Cookies

Súbor cookie je prvok údajov, ktorý môže webová lokalita odoslať do vášho prehliadača a ktorý sa potom môže uložiť do vášho systému. Táto webová stránka používa súbory cookie na zlepšenie vášho zážitku z našej webovej stránky. Váš prehliadač si môžete nastaviť tak, aby vás upozornil, keď dostanete súbor cookie, čo vám dáva možnosť rozhodnúť sa, či ho prijmete. V týchto súboroch cookie sa neukladajú žiadne osobné údaje. Naše používanie súborov cookie vás jednoducho identifikuje, keď sa pohybujete po lokalite, čím poskytujeme rýchlejší a prispôsobený prístup na prezeranie rôznych stránok lokality.

sk_SK