Koop TikTok-volgers

Gebruiksvoorwaarden

Bedankt voor het gebruik van onze producten en diensten (“Diensten”). De Diensten worden geleverd door , +. Door deze website te bezoeken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de gebruiksvoorwaarden van deze website, alle toepasselijke wetten en voorschriften, en gaat u ermee akkoord dat u verantwoordelijk bent voor de naleving van alle toepasselijke lokale wetten. Als u niet akkoord gaat met een van deze voorwaarden, is het u verboden deze site te gebruiken of te openen. Het materiaal op deze website is beschermd door het toepasselijke auteursrecht en merkenrecht.

Licentie gebruiken

Er wordt toestemming verleend om tijdelijk één kopie van het materiaal (informatie of software) op de website van Fastagram te downloaden voor alleen persoonlijke, niet-commerciële tijdelijke weergave. Dit is het verlenen van een licentie, geen eigendomsoverdracht, en onder deze licentie mag u niet:

 • de materialen wijzigen of kopiëren;
 • de materialen gebruiken voor commerciële doeleinden of voor openbare vertoning (commercieel of niet-commercieel);
 • proberen om software op de website van Fastagram te decompileren of reverse-engineeren;
 • alle copyright- of andere eigendomsaanduidingen van de materialen verwijderen; goud
 • de materialen overdragen aan een andere persoon of de materialen "spiegelen" op een andere server.

Deze licentie wordt automatisch beëindigd als u een van deze beperkingen overtreedt en kan op elk moment door Fastagram worden beëindigd. Bij beëindiging van het bekijken van deze materialen of bij beëindiging van deze licentie, moet u alle gedownloade materialen in uw bezit vernietigen, hetzij in elektronische of gedrukte vorm.

Vrijwaring

Het materiaal op de website van Fastagram wordt geleverd "zoals het is". Fastagram geeft geen garanties, expliciet of impliciet, en verwerpt en ontkent hierbij alle andere garanties, inclusief maar niet beperkt tot impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, of niet-inbreuk op intellectueel eigendom of andere schending van rechten. Verder geeft Fastagram geen garantie of doet geen uitspraken met betrekking tot de nauwkeurigheid, waarschijnlijke resultaten of betrouwbaarheid van het gebruik van het materiaal op haar internetwebsite of anderszins gerelateerd aan dergelijk materiaal of op sites die aan deze site zijn gelinkt.

Beperkingen

Fastagram of haar leveranciers zijn in geen geval aansprakelijk voor enige schade (inclusief, maar niet beperkt tot, schade voor verlies van gegevens of winst, of als gevolg van bedrijfsonderbreking) die voortvloeit uit het gebruik of de onmogelijkheid om de materialen op de website van Fastagram te gebruiken, zelfs als Fastagram of een gemachtigde vertegenwoordiger van Fastagram mondeling of schriftelijk op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade. Omdat sommige rechtsgebieden geen beperkingen van impliciete garanties of beperkingen van aansprakelijkheid voor gevolg- of incidentele schade toestaan, zijn deze beperkingen mogelijk niet op u van toepassing.

facturering

Betalingen op Fastagram worden verwerkt met behulp van een veilige en geverifieerde betalingsgateway, zonder invoer van gevoelige financiële informatie via onze website. De veilige methode voor het accepteren van betalingen wordt verwerkt met behulp van 256-bit SSL-codering. Door onze diensten te kopen, gaat u er uitdrukkelijk mee akkoord dat u duidelijk begrijpt en akkoord gaat met wat u koopt en dat u geen frauduleus geschil zult indienen via uw creditcard- of debetkaartinstelling. Bovendien hebt u autorisatie om de creditcard, bankpas of een andere betalingsbron te gebruiken die is gebruikt om de aankoop te doen. Bij een frauduleuze poging om een geschil of terugvordering in te dienen, krijgen wij het recht om, indien nodig, alle volgers en likes te resetten, uw account te beëindigen en/of uw IP-adres permanent te blokkeren. Ook zullen wij alle bewijsstukken in het dossier overleggen aan de andere partij. Gebruikers erkennen dat terugboekingen, geschillen of terugboekingen van betalingen niet zullen worden uitgevoerd voordat de situatie met ons ondersteuningsteam is besproken.

Revisies en fouten

Het materiaal dat op de website van Fastagram verschijnt, kan technische, typografische of fotografische fouten bevatten. Fastagram garandeert niet dat de materialen op haar website juist, volledig of actueel zijn. Fastagram kan zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aanbrengen in het materiaal op haar website. Fastagram verplicht zich echter niet om de materialen bij te werken.

Links

Fastagram heeft niet alle sites gecontroleerd die zijn gekoppeld aan haar internetwebsite en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke gekoppelde sites. Het opnemen van een link impliceert geen goedkeuring door Fastagram van de site. Het gebruik van een dergelijke gelinkte website is op eigen risico van de gebruiker.

Wijzigingen in de gebruiksvoorwaarden van de site

Fastagram kan deze gebruiksvoorwaarden voor haar website zonder voorafgaande kennisgeving herzien. Door deze website te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de dan geldende versie van deze gebruiksvoorwaarden.

Toepasselijk recht

Elke claim met betrekking tot de website van Fastagram wordt beheerst door de wetten van de VAE, ongeacht de conflicterende wettelijke bepalingen. Op het gebruik van een website zijn algemene voorwaarden van toepassing.

Steun

We streven ernaar om onze gebruikers toonaangevende ondersteuning te bieden. Voor verkoop- of technische vragen kunt u ons een e-mail sturen op support[at]Fastagram[dot]com. We helpen je graag verder met al je vragen.

Terugbetalingen

Klanten die niet helemaal tevreden zijn met onze diensten, kunnen binnen de eerste 30 dagen na hun aankoop een volledige terugbetaling aanvragen. Terugbetalingen worden verwerkt via onze klantenservicemedewerkers die bereikbaar zijn via support[at]Fastagram[dot]com. Restituties zijn niet van toepassing op gratis tegoeden of services. Fastagram behoudt zich het recht voor om aan de klanttevredenheid te voldoen en alle terugbetalingen moeten worden verwerkt met de nodige zorgvuldigheid en een eerlijk proces. U komt niet in aanmerking voor restitutie wanneer de bestelling van onze digitale producten is bevestigd en voltooid. Zodra onze producten zijn verzonden en afgeleverd, kunt u ze niet meer retourneren en krijgt u uw geld terug. Als u problemen ondervindt bij het ontvangen of downloaden van een van onze digitale producten, raadpleeg dan onze klantenondersteuning. Alle vragen over ons restitutiebeleid moeten per e-mail worden verzonden.

Onderhoud

 1. Fastagram is op geen enkele manier gelieerd aan Instagram, Facebook of andere externe partners van Instagram.
 2. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om te voldoen aan de Instagram-regels en alle wetgeving waaraan u onderworpen bent. U gebruikt Fastagram op eigen risico.
 3. Wij zijn niet verantwoordelijk voor uw acties en de gevolgen daarvan. Het is niet onze schuld als je Instagram-account om welke reden dan ook wordt verbannen.
 4. We hebben uw Instagram-gebruikersnaam nodig om de vereiste informatie voor de Instagram API te verkrijgen. We slaan uw gebruikersnaam niet op, geven deze niet weg of verspreiden deze niet aan derden.
 5. Het verwachte aantal volgers, vind-ik-leuks en weergaven is op geen enkele manier gegarandeerd.
 6. We kunnen de continue, ononderbroken of foutloze werking van de services niet garanderen.
 7. Het is de exclusieve verantwoordelijkheid van de klanten om ervoor te zorgen dat hun accounts tijdens hun gebruik van de Fastagram-service op "openbaar" zijn ingesteld. Elke downtime van de service met betrekking tot een klant die zijn profiel verandert in "privé" zal niet resulteren in enige terugbetaling van betalingen voor die periode.
 8. U stemt ermee in dat u bij het kopen van onze service duidelijk begrijpt en akkoord gaat met wat u koopt en dat u geen frauduleus geschil zult indienen via de betalingsverwerker.
 9. We behouden ons het recht voor om het geheel of een deel van onze service of een deel van de inhoud ervan te wijzigen, op te schorten of in te trekken zonder voorafgaande kennisgeving en zonder enige aansprakelijkheid.
 10. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om te controleren of de Voorwaarden zijn gewijzigd.nl_NL