Kup obserwujących TikTok

Warunki korzystania

Dziękujemy za korzystanie z naszych produktów i usług („Usługi”). Usługi świadczone są przez , +. Uzyskując dostęp do tej witryny, zgadzasz się przestrzegać Warunków korzystania z tej witryny, wszystkich obowiązujących przepisów i regulacji oraz zgadzasz się, że ponosisz odpowiedzialność za przestrzeganie wszelkich obowiązujących przepisów lokalnych. Jeśli nie zgadzasz się z którymkolwiek z tych warunków, nie możesz korzystać z tej witryny ani uzyskiwać do niej dostępu. Materiały zawarte w tej witrynie są chronione obowiązującym prawem autorskim i prawem o znakach towarowych.

Użyj licencji

Udziela się zgody na tymczasowe pobranie jednej kopii materiałów (informacji lub oprogramowania) ze strony internetowej Fastagram wyłącznie do osobistego, niekomercyjnego, przejściowego przeglądania. Jest to udzielenie licencji, a nie przeniesienie tytułu własności, a w ramach tej licencji nie możesz:

 • modyfikować lub kopiować materiały;
 • używać materiałów do jakichkolwiek celów komercyjnych lub do publicznego wyświetlania (komercyjnego lub niekomercyjnego);
 • podejmować prób dekompilacji lub inżynierii wstecznej jakiegokolwiek oprogramowania zawartego w witrynie Fastagram;
 • usunąć z materiałów wszelkie informacje o prawach autorskich lub innych prawach własności; złoto
 • przenieść materiały na inną osobę lub „odbić” materiały na jakimkolwiek innym serwerze.

Niniejsza licencja wygasa automatycznie w przypadku naruszenia któregokolwiek z tych ograniczeń i może zostać wypowiedziana przez Fastagram w dowolnym momencie. Po zakończeniu przeglądania tych materiałów lub po wygaśnięciu niniejszej licencji, musisz zniszczyć wszelkie pobrane materiały będące w Twoim posiadaniu, zarówno w formacie elektronicznym, jak i drukowanym.

Zastrzeżenie

Materiały na stronie Fastagram są dostarczane „tak jak są”. Fastagram nie udziela żadnych gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, i niniejszym zrzeka się i neguje wszelkie inne gwarancje, w tym między innymi dorozumiane gwarancje lub warunki przydatności handlowej, przydatności do określonego celu lub nienaruszania własności intelektualnej lub innego naruszenia praw. Ponadto Fastagram nie gwarantuje ani nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności, prawdopodobnych wyników lub wiarygodności wykorzystania materiałów na swojej stronie internetowej lub w inny sposób odnoszących się do takich materiałów lub na stronach połączonych z tą stroną.

Ograniczenia

W żadnym wypadku Fastagram ani jego dostawcy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody (w tym, bez ograniczeń, szkody z tytułu utraty danych lub zysków lub z powodu przerwy w działalności) wynikające z użycia lub niemożności wykorzystania materiałów na stronie internetowej Fastagram, nawet jeśli Fastagram lub upoważniony przedstawiciel Fastagram został powiadomiony ustnie lub pisemnie o możliwości wystąpienia takiego uszkodzenia. Ponieważ niektóre jurysdykcje nie zezwalają na ograniczenia gwarancji dorozumianych lub ograniczenia odpowiedzialności za szkody wynikowe lub przypadkowe, ograniczenia te mogą nie mieć zastosowania.

dane do faktury

Płatności w Fastagramie są przetwarzane za pomocą bezpiecznej i zweryfikowanej bramki płatniczej, bez wprowadzania poufnych informacji finansowych za pośrednictwem naszej strony internetowej. Bezpieczna metoda przyjmowania płatności jest przetwarzana przy użyciu 256-bitowego szyfrowania SSL. Kupując nasze usługi, wyraźnie zgadzasz się, że wyraźnie rozumiesz i zgadzasz się na to, co kupujesz, i nie złożysz nieuczciwego sporu za pośrednictwem swojej karty kredytowej lub instytucji karty debetowej. Ponadto masz upoważnienie do korzystania z karty kredytowej, karty debetowej lub dowolnego innego źródła płatności użytego do dokonania zakupu. W przypadku nieuczciwej próby zgłoszenia sporu lub obciążenia zwrotnego otrzymujemy prawo, w razie potrzeby, do zresetowania wszystkich obserwujących i polubień, zamknięcia konta i/lub trwałego zablokowania adresu IP. Przekażemy również wszystkie dowody w aktach drugiej stronie. Użytkownicy potwierdzają, że obciążenia zwrotne, spory lub cofnięcia płatności nie będą przeprowadzane przed omówieniem sytuacji z naszym zespołem pomocy technicznej.

Poprawki i Erraty

Materiały pojawiające się na stronie Fastagram mogą zawierać błędy techniczne, typograficzne lub fotograficzne. Fastagram nie gwarantuje, że jakiekolwiek materiały na jego stronie internetowej są dokładne, kompletne lub aktualne. Fastagram może dokonywać zmian w materiałach zawartych na swojej stronie internetowej bez uprzedzenia. Fastagram nie zobowiązuje się jednak do aktualizacji materiałów.

Spinki do mankietów

Fastagram nie sprawdził wszystkich witryn, do których prowadzą łącza, i nie ponosi odpowiedzialności za zawartość takich witryn, do których prowadzą łącza. Umieszczenie jakiegokolwiek linku nie oznacza poparcia przez Fastagram witryny. Korzystanie z takiej połączonej strony internetowej odbywa się na własne ryzyko użytkownika.

Zmiany Warunków Korzystania z Witryny

Fastagram może zmienić niniejsze Warunki użytkowania swojej strony internetowej bez powiadomienia. Korzystając z tej witryny, zgadzasz się na przestrzeganie aktualnej wersji niniejszych Warunków użytkowania.

Prawo rządowe

Wszelkie roszczenia dotyczące strony internetowej Fastagram podlegają prawu Zjednoczonych Emiratów Arabskich bez względu na przepisy kolizyjne. Do korzystania ze strony internetowej mają zastosowanie ogólne warunki.

Wspierać się

Staramy się zapewnić naszym użytkownikom wiodące w branży wsparcie. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących sprzedaży lub kwestii technicznych, napisz do nas na adres support[at]Fastagram[dot]com. Z przyjemnością odpowiemy na wszelkie pytania.

Zwroty

Klienci, którzy nie są w pełni zadowoleni z naszych usług, mogą zażądać pełnego zwrotu pieniędzy w ciągu pierwszych 30 dni od zakupu. Zwroty będą przetwarzane przez naszych agentów obsługi klienta, z którymi można się skontaktować pod adresem support[at]Fastagram[dot]com. Zwroty nie dotyczą bezpłatnych kredytów lub usług. Fastagram zastrzega sobie prawo do zaspokojenia satysfakcji klienta, a wszystkie zwroty muszą być przetwarzane z należytą starannością i należytym procesem. Nie możesz poprosić o zwrot pieniędzy, gdy zamówienie naszych produktów cyfrowych zostanie potwierdzone i zakończone. Po wysłaniu i dostarczeniu naszych produktów nie możesz ich zwrócić i otrzymać zwrotu pieniędzy. Jeśli napotkasz jakiekolwiek problemy z otrzymaniem lub pobraniem któregokolwiek z naszych produktów cyfrowych, skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta. Wszelkie pytania dotyczące naszej Polityki zwrotów należy przesyłać pocztą elektroniczną.

Usługa

 1. Fastagram nie jest w żaden sposób powiązany z Instagramem, Facebookiem ani żadnymi partnerami zewnętrznymi Instagrama.
 2. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za przestrzeganie zasad Instagrama i wszelkich przepisów, którym podlegasz. Korzystasz z Fastagramu na własne ryzyko.
 3. Nie ponosimy odpowiedzialności za Twoje działania i ich konsekwencje. Nie jesteśmy winni, jeśli Twoje konto na Instagramie jest zbanowane z jakiegokolwiek powodu.
 4. Wymagamy Twojej nazwy użytkownika na Instagramie, aby uzyskać wymagane informacje dla interfejsu API Instagrama. Nie przechowujemy, nie rozdajemy ani w żaden inny sposób nie rozpowszechniamy Twojej nazwy użytkownika żadnym stronom trzecim.
 5. Oczekiwana liczba obserwujących, polubień i wyświetleń nie jest w żaden sposób gwarantowana.
 6. Nie możemy zagwarantować nieprzerwanego, nieprzerwanego i bezbłędnego działania usług.
 7. Obowiązkiem klientów jest upewnienie się, że ich konta są ustawione jako „publiczne” podczas korzystania z usługi Fastagram. Przestój usługi w związku ze zmianą profilu klienta na „prywatny” nie spowoduje zwrotu płatności za ten okres.
 8. Zgadzasz się, że kupując naszą usługę, wyraźnie rozumiesz i zgadzasz się na to, co kupujesz, i nie złożysz nieuczciwego sporu za pośrednictwem procesora płatności.
 9. Zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji, zawieszenia lub wycofania całości lub dowolnej części naszego serwisu lub dowolnej jego zawartości bez uprzedzenia i bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności.
 10. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za sprawdzenie, czy Warunki uległy zmianie.pl_PL